Shporta

0 copë - L

Librat

Apologjia e Sokratit

Faqe: 43 ISBN: 978-99956-08-41-5 Çmimi: 350 lekë / 3 euro Kopertinë e thjeshtë

Anija e Bardhë

Faqe: 144 ISBN: 978-99905-06-48-8 Çmimi: 500 lekë / 4 euro Kopertinë e thjeshtë